OCENENIE

Cimbalový Prešporok

V dňoch 17. – 19. 11. sa cimbalisti z triedy p. uč. Andreja Staňa zúčastnili celoslovenskej súťaže v Bratislave s názvom Cimbalový Prešporok 2022. Vo štvrtok si vypočuli koncert Cimbalové iskrenie, v ktorom sa prezentovali žiaci Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici s folklórnym programom a v piatok sa…

Piano v modernom rytme

Martin Kamendy, žiak klavírnej triedy Mgr. Jany Kucharovicovej, sa 15. novembra zúčastnil celoslovenskej klavírnej súťaže Piano v modernom rytme v Bojniciach. Umiestnil sa v Zlatom pásme na 2. mieste v 2. kategórii. Na súťaži sa predstavil aj s vlastnou kompozíciou, za ktorú získal Cenu poroty. Srdečne gratulujeme!

Októbrové Bel Canto v Čadci

27. októbra našu školu veľmi úspešne reprezentovali na súťaži klasického spevu „Bel Canto“ v Čadci dve žiačky – Michaela Brachtýrová a Paulína Hôrková. Obe boli vo svojich kategóriách ocenené Zlatým pásmom. Dievčatá navštevujú hodiny spevu u pani učiteľky Mgr. Ľudmily Čahojovej v pobočke ZUŠ K. Pádivého v obci Svinná. Na…

Ocenenie huslistov v Trnave

Blahoželáme súrodencom Márii a Matúšovi Kavalekovcom (husle, ped. Kristína Hlistová) ku krásnym oceneniam na celoslovenskej súťaži „Schneiderova Trnava 2022“. Marienka získala vo svojej kategórii Strieborné pásmo a Matúš, mimoriadny žiak Konzervatória v Žiline (ped. Zuzana Guttenová), súťažil v kategórii s vekovo staršími žiakmi, kde okrem umiestnenia v Zlatom pásme získal…

Jakub Šedivý v Carnegie Hall

O mimoriadnych úspechoch nášho absolventa, gitaristu Jakuba Šedivého sme už na našej stránke písali viackrát. V posledných rokoch vystupuje v tandeme so speváčkou Kristínou Mihaľovou (Lash & Grey). V novembri budú mať príležitosť vystúpiť v legendárnej Carnegie Hall v New Yorku. A to naozaj v tej najlepšej spoločnosti. (Janoska ensemble,…

Oli a Lili a Miško nás zviditeľnili

Po dvoch rokoch online formátu sa 28. mája 2022 sa v Banskej Bystrici konalo pod záštitou Alliance Française finále celoslovenskej súťaže „SPIEVAM PO FRANCÚZSKY“. Z Trenčína prišla súťažiť aj žiačka našej školy Olívia Hlucháňová (spev študuje u  Žofie Opatovskej, husle v triede R. Zemeneho). Na klavíri ju sprevádzala Lili Ridziová  a…

Ocenenie sláčikového tria

Blahoželáme žiačkam Márii Novosadovej (husle, ped. Kristína Hlistová), Sáre Kosákovej (husle, ped. Róbert Zemene) a Lole Bartošíkovej (violončelo, ped. Matej Tkáč) k výrazným úspechom úspechu na celoslovenskej súťaži „Schneiderova Trnava 2021“ a medzinárodnej súťaži „Júliusa von Beliczay“ v Komárne. Dievčatá sa zúčastnili na súťaži ako sláčikové trio pod odborným vedením…

Divertimento Musicale 2021

Komorný orchester mesta Trenčín je reprezentatívnym telesom, ktoré je už viac ako 30 rokov úzko spojené s našou školou. Tvoria ho naši bývalí aj súčasní žiaci a pedagógovia. Na krajskej postupovej súťaži Divertimento Musicale získal ocenenie Zlaté pásmo s priamym postupom do  celoštátneho kola.

Cimbalový Prešporok 2021

Dňa 15. a 16. októbra 2021 sa žiaci našej školy pod vedením Andreja Staňa predstavili na Celoslovenskej súťaži ZUŠ v sólovej hre na cimbale. Leo Turovský a Viktória Veľká sa prezentovali v rovnakej kategórii. Obaja získali zlaté pásmo, pričom Leo Turovský sa stal aj víťazom tejto kategórie. Za ich snahu,…

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy