27. októbra našu školu veľmi úspešne reprezentovali na súťaži klasického spevu „Bel Canto“ v Čadci dve žiačky – Michaela Brachtýrová a Paulína Hôrková. Obe boli vo svojich kategóriách ocenené Zlatým pásmom. Dievčatá navštevujú hodiny spevu u pani učiteľky Mgr. Ľudmily Čahojovej v pobočke ZUŠ K. Pádivého v obci Svinná. Na súťaži ich na klavíri sprevádzal Mgr. Peter Ježík. Všetkým k úspechu blahoželáme a prajeme veľa elánu do ďalšej práce!