ŠTÚDIUM

ŠTUDIJNÉ ODBORY

banner600x413

Hudba bola prvým odborom, ktorý sa na našej škole vyučuje už od roku 1949. Dnes navštevuje triedy hudobného odboru 532 žiakov. Škola disponuje kvalitne vybavenými triedami, vlastnou koncertnou sálou a audiotechnikou. Či ste malí, alebo aj starší, s nami sa môžete učiť hrať na takmer všetky tradičné hudobné nástroje klasickej, folklórnej, popovej a džezovej hudobnej kultúry. Naši kvalifikovaní a skúsení pedagógovia vám pomôžu nielen získať základy, ale oveľa viac! Budete sa tešiť zo spoločného muzicírovania s inými spolužiakmi. Na mnohých koncertoch a akciách školy budete zdieľať radosť z  vašich pokrokov s rodinou a priateľmi. V priebehu času sme pomohli mnohým nadaným mladým hudobníkom. Sprevádzame ich od prvých tónov až po ďalšie štúdium na konzervatóriách a vysokých školách.

studium-VO

VÝTVARNÝ ODBOR​

Výtvarná tvorba prináša radosť z tvorby pre malých i väčších výtvarníkov a inšpiruje ku kresbe, maľbe, grafike, modelovaniu, práce s textilom či animovanej tvorbe.

Žiaci sa zoznamujú so základmi výtvarnej tvorby, postupne získavajú pochopenie jej použitia v oblastiach, kde sa predpokladá vizualizácia a oživenie plošných či priestorových scén. Učia sa zvládať hmotu, kresbu, maľbu alebo koláž v priestore a v čase. Osvojujú si základy perspektívy a priestorovej predstavivosti zobrazovanej témy. 
TO-banner

TANEČNÝ ODBOR​

Tanec učí kultivovanému pohybovému prejavu. Výučba tanca v žiakoch prehlbuje zmysel pre krásu a celkovú pohybovú kultúru, súčasne pestuje jeho vnútornú citlivosť, vnímavosť, predstavivosť, tvorivosť a priestorové a hudobné cítenie.

LDO-banner

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR​

Literárno-dramatický odbor prostredníctvom dramatických, pohybových a hudobných hier rozvíja v žiakoch ich emocionálnu a racionálnu stránku osobnosti. Pomáha im lepšie pochopiť seba aj druhých, komunikovať, vyjadrovať svoje pocity a vytvára tak dobrý základ pre uplatnenie sa vo svojich budúcich povolaniach.

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy