Vážení rodičia, priatelia a absolventi Základnej umeleckej školy v Trenčíne.

Aj VY máte možnosť prispieť k skvalitneniu výchovného-vzdelávacieho procesu v našej škole darovaním 2% z dane.
Doprajte si skvelý pocit z dobrého skutku bez ďalšieho finančného zaťaženia.
Vážime si všetky získané prostriedky a využijeme ich predovšetkým na rozšírenie aktivít našich žiakov a spríjemnenie ich školského prostredia.
Rozhodnite o svojich 2 % už teraz.

Ďakujeme VÁM, že DARUJETE UMENIE našim žiakom.

Návod ako na to:

A. Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane robí za Vás zamestnávateľ

Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Názov: Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Trenčín
Sídlo: Nám SNP 2, 911 01, Trenčín
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 37915444

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad.
Ak nemáte čas chodiť na daňový úrad, tlačivo môžete odovzdať osobne alebo prostredníctvom Vašich detí triednemu učiteľovi (prípadne v zalepenej obálke nechať na vrátnici školy s označením 2%).

B. Ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie sami

Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. oddiel priznania, typ B XII. oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Názov: Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Trenčín
Sídlo: Nám SNP 2, 911 01, Trenčín
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 37915444

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

C. Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €).
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť
vidíte vyššie.
Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy