Blahoželáme Tobiašovi Gorbárovi k umiestneniu v striebornom pásme na XX. Medzinárodnom festivale akordeonistov EUROMUSETTE & GOLDENTANGO 2022. Za prípravu a úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme p. uč. PaedDr. Ľubici Kotlebovej, DiS. art.