admin

Mladí na Islande a drogy

Prečo mladí na Islande nepijú alkohol, nefajčia a nedrogujú? Island je fenomén. Ostrov s jedinečnou polohou, jedinečnou prírodou a jedinečnými ľuďmi. Nie každému z nás sa podarí navštíviť túto krajinu, ale každého z nás Island môže a mal by hlboko ovplyvniť. V čom? Aby sme začali rozmýšľať inak, aby sme…

Nina a Jakub víťazmi Radio_Head Awards 2020

Naši bývalí žiaci získali hneď dve víťazstvá v hlavných kategóriách prestížnej súťaže Radio_Head Awards 2020. Nina Kohoutová, mladučká talentovaná hudobníčka na seba prvýkrát upozornila skladbou Gejša z albumu V hmle od kapely Fallgrapp, na ktorej sa okrem vokálov podieľala aj spoluautorsky. Publiku je ale známa najmä z kapely Autumnist, s…

AKO SME TVORILI V COVIDDURE

Ako sme tvorili v COVIDure alebo tretiacke výmysly V týchto nezvyčajných časoch sa stali súčasťou nášho každodenného slovníka pred časom úplne neznáme alebo cudzie slová – pandémia, karanténa, lockdown, vakcína. Deti 3. ročníka 1. časti z hudobného odboru však prišli so svojimi vlastnými slovnými a hudobnými nápadmi. A tak Vám…

STRIEBORNÝ ZVONČEK 2019

Predvianočný strieborný víkend v sobotu 14. decembra usporiadalo mesto Trenčín program s názvom Strieborný zvonček.  V rámci tohto programu sa predstavili aj najmladší žiaci literárno-dramatického odboru z tried učiteliek A. Orságovej a N. Púčikovej.  Predniesli vianočné a zimné básne a prerozprávali príbeh o tom „Ako sa námraza dostala do chladničky“. Predstavilo sa spolu štrnásť žiakov, z ktorých niektorí…

ČARO VIANOC 2019

V dňoch 10. a 11. decembra 2020 sa naši žiaci z literárno-dramatického oddelenia pod vedením PaedDr. A. Orságovej a Mgr. N. Púčikovej zúčastnili vianočného programu mesta Trenčín s názvom Čaro Vianoc pod hradom.   Svojimi príjemnými hlasmi potešili návštevníkov vianočných trhov, oboznámili ich so Štedrovečernými zvykmi a umeleckým prednesom vianočných príbehov a básní dotvorili sviatočnú predvianočnú…

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy