SÚŤAŽE

Husľová súťaž J. von Beliczaya

Blahoželáme huslistovi Matúšovi Kavalekovi (pedagógovia: K. Hlistová – ZUŠ K. Pádivého + Mgr. art. Z. Guttenová, ArtD. – Konzervatórium Žilina) k peknému úspechu na 15. ročníku Medzinárodnej súťažnej prehliadky Júliusa von Beliczayho v Komárne, kde v kategórii pre mimoriadnych a riadnych žiakov konzervatória získal umiestnenie v zlatom pásme. Za klavírny…

Pieseň Lýdie Fajtovej 2023

Pozývame Vás na  XVII. ročník krajskej súťaže 09.06.2023   PIESEŇ  LÝDIE  FAJTOVEJ   Súťažná prehliadka organizovaná pre žiakov základných umeleckých škôl je zameraná na prednes slovenskej ľudovej piesne. Predsedom poroty je každoročne Mgr. Miroslav Dudík – OĽUN Rádio Bratislava.  stiahnuť propozície súťaže a prihlášku

Po troch rokoch opäť naživo…

Radosť v očiach detí, ale aj učiteľov sa nedala zaprieť. Po  viac ako dvoch rokoch Covidovej pandémie a nesmierne náročnom období dištančného vyučovania sa nám v dychovom oddelení opäť podarilo zrealizovať Školskú súťažnú prehliadku dychového oddelenia. Naposledy sa konala v  apríli 2019 a potom nám už pandemická situácia nepriala. S…

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy