Aj hudobná náuka môže byť zábava – po trojročnej prestávke sme oživili školskú súťaž Trenčianska nota.