Pozývame Vás na  XVII. ročník krajskej súťaže

09.06.2023 

 PIESEŇ  LÝDIE  FAJTOVEJ 

 Súťažná prehliadka organizovaná pre žiakov základných umeleckých škôl je zameraná na prednes slovenskej ľudovej piesne.

Predsedom poroty je každoročne Mgr. Miroslav Dudík – OĽUN Rádio Bratislava.