Blahoželáme súrodencom Márii a Matúšovi Kavalekovcom (husle, ped. Kristína Hlistová) ku krásnym oceneniam na celoslovenskej súťaži „Schneiderova Trnava 2022“.

Marienka získala vo svojej kategórii Strieborné pásmo a Matúš, mimoriadny žiak Konzervatória v Žiline (ped. Zuzana Guttenová), súťažil v kategórii s vekovo staršími žiakmi, kde okrem umiestnenia v Zlatom pásme získal aj titul Víťaz kategórie a ocenenie za najlepšiu interpretáciu skladby A. Corelli: La Folia.

Poďakovanie za klavírnu spoluprácu patrí korepetítorke Mgr. Jane Kucharovicovej.