V dňoch 17. – 19. 11. sa cimbalisti z triedy p. uč. Andreja Staňa zúčastnili celoslovenskej súťaže v Bratislave s názvom Cimbalový Prešporok 2022. Vo štvrtok si vypočuli koncert Cimbalové iskrenie, v ktorom sa prezentovali žiaci Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici s folklórnym programom a v piatok sa celý deň konala súťaž ZUŠ v hre na cimbale. Výborné výsledky dosiahli:

III. kategória – Zlaté pásmo: Nikol Mrázová, Strieborné pásmo: Petra Búliková, Leo Turovský

V. kategória – Zlaté pásmo: Viktória Veľká

Nikol MrázovúViktóriu Veľkú porota vybrala aj na slávnostný galakoncert, ktorý sa konal v Moyzesovej sieni v sobotu dopoludnia. Veľké poďakovanie patrí korepetítorovi Jakubovi Cigánikovi, ktorý nemalou mierou prispel k tomuto úspechu.