ZÁHRADA ŠKOLY

Nápad našej bývalej žiačky…

Pokiaľ nebola celá budova naša a delili sme sa o priestor s mestskou knižnicou, átrium slúžilo vlastne len ako akýsi “zadný dvor” knižnice. Po rekonštrukcii fasády školy pribudol ešte stavebný odpad. Stovky ľudí denne, ktorí okolo prechádzajú, keď sa presúvajú medzi centrom a železničnou stanicou, či Sihoťou mali nepekný zážitok hneď na kraji mestského parku. Bola to naša bývalá žiačka, Lucia Barteková a jej firma KVITNÚCE ZÁHRADY, ktorá v roku 2015 iniciovala premenu tohto zanedbaného miesta na pôvabnú odpočinkovú a kulturnu oázu. Ona upozornila vedenie školy na súťaž dotovanú Raiffeisen bankou, do ktorej sme sa zapojili a vďaka hlasom žiakov, rodičov a sympatizantov vyhrali ju s jej projektom “Záhrada ZUŠ Karola Pádivého”.

Prostriedky a prípravné práce…

Škola tak získala na úpravu priestoru 1000 eur. Výhra postačila iba na základné výkopové práce návrhu átria, ktorý pripravila Lucia Barteková a Ivana Kodajová. Keď sme zistili, že na všetko peniaze stačiť nebudú, oslovili sme mesto Trenčín, ktoré nám vyšlo v ústrety a podpísalo sa pod projekt ako hlavný sponzor. Mesto prispelo sumou 2000 eur. Podarilo sa nám získať aj materiálnu pomoc od niekoľkých súkromných firiem. Prestavba nevyužitého priestoru sa začala počas jesene 2015. Naši zamestnanci v záhrade pracovali, robili práce pri výkopoch a pomohli aj pri jarnej výsadbe. Od začiatku sme  v projekte pamätali na priestranné pódium z agátoveho dreva, a tak dnes máme v záhrade ďalšiu koncertnú sálu.

Žltá biela a modrá…Prvé kvety svoju krásu ukázali na jar 2016. Lucia Barteková: „Pri návrhu záhradky sme museli brať ohľad aj na to, že átrium je v tieni mestského parku, preto sme vyberali rastliny zaujímavé svojím listom, ako aj kvetom. Záhradu sme ladili do žlto-bielo-modrej farebnosti, teda skôr do jemného, jarného ladenia. V kvete však budú rastliny nie naraz, ale etapovito,“ priblížila skladbu záhradky, do ktorej zasadili asi 1200 narcisov, nechýbajú hortenzie, trvalky a na údržbu nenáročná tráva. Po dvoch rokoch začali rodiť tri Muchovníky, takže v júni sa deti aj učitelia mohli vo voľnom čase kŕmiť týmto zaujímavým a cenným ovocím.

 

Priestor na odpočinok i umenie…

Átrium je pre školu nielen príjemným miestom na strávenie voľných chvíľ, ale žiakom slúži aj počas vyučovania. Deti z výtvarného odboru chodia do záhrady kresliť, sú na čerstvom vzduchu a užívajú si to.

Mária (9 rokov): „Tento priestor je úžasný, myslím, že sem budem chodiť častejšie, najradšej tu kreslím rastlinky a kvetiny, vonku sa mi kreslí najlepšie,“ 

Barborka: „Do školy chodím veľmi rada, teším sa, že je opravená a že je tu veľa nových kvetiniek, ktoré môžeme vonku maľovať“… 

Žiaci z hudobného odboru  si v teplých mesiacoch môžu zahrať. V priestore sú pripravené lavičky pre poslucháčov, nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov a ďalších ľudí, ktorí sa môžu zastaviť v čase koncertov, keď je pre nich brána otvorená, takže záhrada je plynule prepojená s parkom a životom mesta. Na konci školského roka v záhrade poriadame odmeňovanie najlepších študentov a udeľovanie titulu “Talent roka”, spojené s “Koncertom za odmenu”.

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy