Zimný koncert ZUŠ Karola Pádivého 2022. Príjemný zážitok želá kolektív žiakov a pedagógov hudobného odboru.