Žiaci hudobného odboru si pripravili melódie na spríjemnenie štvrtkového zimného podvečera – všetkých vás srdečne pozývame.