Oli a Lili a Miško nás zviditeľnili

Po dvoch rokoch online formátu sa 28. mája 2022 sa v Banskej Bystrici konalo pod záštitou Alliance Française finále celoslovenskej súťaže „SPIEVAM PO FRANCÚZSKY“. Z Trenčína prišla súťažiť aj žiačka našej školy Olívia Hlucháňová (spev študuje u  Žofie Opatovskej, husle v triede R. Zemeneho). Na klavíri ju sprevádzala Lili Ridziová  a mladý violončelista Michal Sijka. Olívia si vybrala do súťaže náročný kus, emóciou nabitý šansón Voilà! (Barbara Pravi). Skladbu si žiaci aranžovali nacvičili úplne sami.  Záznam z ich súťažného vystúpenia si môžete pozrieť v galérii vpravo. A zožali úspech! V najmladšej kategórii do 14 rokov obsadili v silnej konkurencii druhé miesto. Reakcia Thomasa Laurenta, riaditeľa AFBB, hlavného organizátora finále súťaže nepochybne odráža dojem, ktorý v Banskej Bystrici zanechala Olívia a jej spolužiaci:

“ Tento rok ma zaujala najmä úroveň najmladších súťažiacich, čo je dobrým znamením pre budúcnosť súťaže. Pri niektorých vystúpeniach malo publikum v sále určite aj husiu kožu…“

Gratulujeme našim mladým umelcom  a želáme im mnoho Ďalších úspechov!

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy