Klavírny seminár Nr. 4 sme usporiadali 16. marca 2023.