Srdečne vás pozývame na verejný koncert žiakov hudobného odboru.