Hudobný videokoncert v podaní žiakov ZUŠ Karola Pádivého. Príjemný zážitok a krásne jarné dni praje kolektív žiakov a pedagógov hudobného odboru.