Cimbalisti ZUŠ Karola Pádivého absolvovali ďalší ročník Cimbalovej dielne s lektorom Martinom Budinským, ktorý vyučuje cimbal na Konzervatóriu a Akadémii umení v Banskej Bystrici.

S jeho pomocou mali žiaci možnosť v dňoch 2. – 4. marca 2022 rozvíjať svoj talent, ale i svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré počas uplynulého roka nadobúdali. Odmenou pre žiakov a rodičov a zároveň aj vyvrcholením cimbalovej dielne bol koncert s názvom Cimbal vo farbách 21. storočia. Na koncerte sa okrem Martina Budinského predstavil aj jeho kolega  cimbalista Ján Šufliarský, klaviristka Marta Turčanová a popredný slovenský muzikant a profesor na bicie nástroje Peter Solárik.