Pozývame vás sledovať vystúpenia Absolventov hudobného odboru. Tento rok si museli koncert pripravit formou nahrávok.