Výstava VII. Bienále figurálnej kresby a maľby

14.10. 2021 sa na pôde našej školy uskutočnilo odovzdávanie cien pre víťazov VII. Bienále figurálnej kresby a maľby za účasti primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka.

Do konca novembra si môžete v galérii ZUŠ Karola Pádivého prezrieť diela slovenských finalistov 7. ročníka súťaže – Bienále figurálnej kresby a maľby. Tento rok je táto súťaž prvýkrát medzinárodná. Finalisti zo Slovenska, Česka či Talianska postúpia do medzinárodného kola, ktoré sa bude konať v júni 2022 v Trenčíne. Reportáž z výstavy na VIMEO si môžete pozrieť tu:

Sme nesmierne radi, že vám môžeme ohlásiť mená víťazov slovenskej časti Bienále figurálnej kresby a maľby. Včera sa na našej škole stretla porota v zložení Akad. Sochár Igor Mosný, Mgr. Daniela Čarná, PhD., Mgr. Art. Andrea Ševčíková Marečková, Mgr. Art. Anna Farbáková, MgA. Lucia Horňáková Černayová, ktorá z počtu 158 zaslaných prác vybrala týchto víťazov:
 
Autori 6 – 8 rokov
 
1 .miesto: Mathias Jánošík
2. miesto: Terezka Vargová
3. miesto: Miška Baďurová
Čestné uznanie: Lukáš Krch
 
Autori 9 – 11 rokov
 
1. miesto: Matej Svetlík
2. miesto: Sofia Sanchez Mičová
3. miesto: Jakub Jánošík
Čestné uznanie: Natália Mrázová, Tonko Maděra
 
Autori 12 – 14 rokov
 
1. miesto: neudelené
2. miesto: neudelené
3 miesto: neudelené
Čestné uznanie: Stela Sabina Šinalová, Adela Skladaná
 
Autori 15 – 19 rokov ZUŠ
 
1. miesto: Laura Stropková
2. miesto: neudelené
3. miesto: neudelené
Čestné uznanie: neudelené
 
Autori 15 – 19 zo stredných umeleckých škôl
 
1. miesto: neudelené
2.miesto: Alex Hocko, Patrik Emanuel Kovács
3. miesto: Oliver Špliňo
Čestné uznanie: neudelené
 
Porota sa rozhodla vzhľadom na množstvo zaslaných prác s témou portrétu, vyčleniť tieto práce do samostatnej kategórie. V iných ročníkoch sa téma portrétu neuznávala- limit je min. polfigúra. Porota sa dohodla na tom, že v tomto ročníku ich bude považovať za relevantné, kvôli náročnej epidemickej situácii a udeliť 1. cenu a čestné uznanie za kolekciu prác naprieč vekom.
 
Portrét:

1. miesto: Simona Kopecká

Čestné uznanie a cena primátora za kolekciu prác „Parafrázz flámskych majstrov“ získali žiaci zo Školy dizajnu  / Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču pod vedením Mgr. Art. Kataríny Galovič Gáspár, ArtD.

 

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy