S radosťou vás pozývame
na tradičný koncert všetkých
odborov ZUŠ, ktorý škola
každoročne venuje svojmu
mestu.
v programe vystúpia talentovaní mladí sólisti,
i komorné telesá
a žiaci tanečného odboru.