ZUŠka TRENČANOM 2023
"Hudbu v duši začuje aj vesmír..."

 Vo štvrtok 25. mája o 17:00 budú planéty v celkom zvláštnej konštelácii. Stretnú sa s vami vo veľkej sále ODA v Trenčíne! Pozývame vás na spoločné predstavenie všetkých odborov: hudobného, literárno-dramatického, tanečného a výtvarného. Príďte si vychutnať strhujúce výkony vašich mladých umelcov v pestrej palete štýlov.


Vstupné pre vás je dobrovoľné, výťažok z galakoncertu venujeme Základnej umeleckej škole v Banskej Štiavnici, ktorá po ničivom požiari potrebuje vašu pomoc.

( „Každá finančná a materiálna pomoc pre skvalitnenie výučby a vzdelávania na našej škole je nám vítaná.
ĎAKUJEME  za ochotu, snahu pomôcť, vašu štedrosť a všetkým kolegom a rodičom, ktorí prispejú,  už teraz vopred zo srdca, za všetky deti i našich pánov učiteľov zo srdca ĎAKUJEME.
ZUŠ Banská Štiavnica“
z e-mailovej komunikácie riaditeliek oboch škôl )