Pozývame vás na záverečný koncert v záhrade školy

29.6. 2021 o 15.30

Na koncerte vyhlásime a odmeníme najúspešnejších žiakov  tohto školského  roka.