Vianočný videokoncert v podaní žiakov ZUŠ Karola Pádivého. Príjemný zážitok želá kolektív žiakov a pedagógov.