Krásne Vianoce želá hudobný, literárno-dramatický a tanečný odbor.