Predvianočný strieborný víkend v sobotu 14. decembra usporiadalo mesto Trenčín program s názvom Strieborný zvonček. 

V rámci tohto programu sa predstavili aj najmladší žiaci literárno-dramatického odboru z tried učiteliek A. Orságovej a N. Púčikovej. 

Predniesli vianočné a zimné básne a prerozprávali príbeh o tom „Ako sa námraza dostala do chladničky“. Predstavilo sa spolu štrnásť žiakov, z ktorých niektorí na pódiu Mierového námestia vystupovali po prvýkrát. Boli veľmi šikovní a po skončení programu sa spolu s moderátorom pánom Vladom Kulíškom zúčastnili aj spoločného zvončekového sprievodu okolo vianočného stromčeka. 

Ďakujeme veľmi pekne za účasť a tešíme sa aj na budúci rok!