Milan Adamec

Milan Adamec sa narodil v Trenčíne v apríli 1974. Hrať na husle sa začal učiť ako 7-ročný na vtedajšej Ľudovej škole umenia v Trenčíne v triede Vlastimila Svatoňa.

Ako školák hral aj v detskom folklórnom súbore Radosť, kde spoznal svet „bezprostredného muzicírovania“.

Na našej škole hrával Milan tiež v hudobných telesách pod vedením učiteľov J. Polomského a J. Guldána. Takto sa vytváral jeho vzťah ku komornej a hlavne orchestrálnej hre, čomu sa venuje v súčasnom profesionálnom živote.

Mladý huslista z Trenčína pokračoval v štúdiu na Konzervatóriu v Žiline (1988-1994) v husľovej triede profesora Ľubomíra Kudju.

Spolu s dirigentom a spolužiakom Karolom Kevickým bol zakladateľom študentského komorného orchestra MUSICA JUVENTA SLOVACCA, s ktorým na rôznych koncertných podujatiach uviedli rôznorodý repertoár zahŕňajúci hudbu od baroka až po hudbu 20. storočia. Táto partia hudobných nadšencov zahrala v júni 1993 aj v Ríme na audiencii u pápeža Jana Pavla II.

Po ukončení štúdia v Žiline nastúpil Milan Adamec v roku 1994 do orchestra Štátnej opery v Banskej Bystrici a v roku 1995 do Orchestra Opery Slovenského národného divadla, kde pôsobí v súčasnosti ako vedúci skupiny 2. huslí. (overiť)

V rokoch 1995 – 2000 študoval na hudobnej katedre Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, kde sa začal venovať aranžovaniu skladieb pre komorné súbory a sláčikový orchester a zároveň tvorbe autorskej hudby na počítači. Táto činnosť sa mu stala nielen „inožánrovým“ koníčkom, ale začal sa jej venovať aj profesionálne.

Ako autor a aranžér má za sebou hudobné spolupráce na albumoch spevákov populárnej hudby (Zdenka Predná,  skupina Kryštof, Iva Frühlingová , La Gioia, Miriam Kaiser, Mária Podhradská…), spolupracoval na hudobných projektoch s Oskarom Rózsom, pre festival VivaMusica a rôzne TV programy (Superstar, Adventné koncerty STV, Hit storočia…)

Milan Adamec dnes žije v Bratislave. K hudbe vedie aj svoje deti – Nikolku, ktorá je nádejnou violončelistkou a syna Dominika, ktorý sa začína „kamarátiť“ s husličkami. Príjemne sme si zaspomínali na staré časy v Trenčíne, keď Nikola Adamcová so svojím violončelom vystúpila v roku 2019 s Komorným orchestrom mesta Trenčín na letných koncertoch „Sviatok hudby“.

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy