MALÁ DVORANA SLÁVY

Tento seriál uvádza miniprofily profesionálnych hudobníkov, výtvarníkov, tanečníkov, hercov a ďalších umelecky či kultúrne činných osobností. Čo majú spoločné? Každý z nich začínal svoju kariéru na našej škole. Mnohí z nich prekročili hranice trenčianskeho regiónu a dostali sa do povedomia širokej verejnosti doma i v zahraničí. Všetky informácie, spomienky, či rôzne príhody zverejňujeme výhradne s ich vedomím a súhlasom (v prípade nežijúcich umelcov sme čerpali zo životopisných spomienok a iných verejných zdrojov).

Sledujeme ich kariéru...

Jozef Eliáš, ako sólista na koncerte Slovenskej filharmónie

24. 9. 2020 v Bratislavskej Redute. V interpretácii mladého talentovaného umelca zaznie Koncert pre klarinet č. 1 f mol op. 73 Carla Mariu von Webera, jedno z najčastejšie uvádzaných diel pre klarinet a orchester. Koncert zaznel v naštudovaní Daniela Raiskina, nastupujúceho šéfdirigenta SF.

kliknutím na foto si môžete pozrieť celý koncert na webe SF

Oliver Dohnányi diriguje orchester Slovenskej Filharmónie

pozri

 Na koncerte 8. októbra 2020 zaznela predohra k opere Ruslan a Ľudmila Michaila Ivanoviča Glinku, Koncert pre klavír a orchester č. 2 c mol Sergeja Rachmaninova v interpretácii Miloša Biháryho a výber symfonických básní Bedřicha Smetanu z cyklu Má vlast.

kliknutím na foto si pozrite celý koncert na webe SF

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy