Polročná prezentácia žiakov tanečného a literárno-dramatického odboru 🩰🎬😎 ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne