Blahoželáme žiačkam Márii Novosadovej (husle, ped. Kristína Hlistová), Sáre Kosákovej (husle, ped. Róbert Zemene) a Lole Bartošíkovej (violončelo, ped. Matej Tkáč) k výrazným úspechom úspechu na celoslovenskej súťaži „Schneiderova Trnava 2021“ a medzinárodnej súťaži „Júliusa von Beliczay“ v Komárne.

Dievčatá sa zúčastnili na súťaži ako sláčikové trio pod odborným vedením R. Zemeneho.

Získali nielen Zlaté pásmo vo svojej kategórii ale aj  ocenenie Víťazi všetkých kategórií komornej hry.

Sára súťažila aj v kategórii sólovej hry na husliach a získala Strieborné pásmo v Trnave a Bronzové pásmo v Komárne