Blahoželáme spevákom Adamovi Dovičicovi a Soni Maradíkovej k peknému úspechu na XXII. ročníku Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina IUVENTUS CANTI 2021. Obaja sa na nej predstavili klasickými, aj ľudovými piesňami – Adam sa ako najmladší účastník vo svojej kategórii umiestnil na krásnom 3. mieste, Soňa získala Čestné uznanie a Cenu Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne.

 

Poďakovanie za prípravu žiakov patrí triednym učiteľom Márii Švajdovej, DiS. art. a Dobroslave Švajdovej, DiS. art., rovnako aj korepetítorkám Mgr. Jane Kucharovicovej a Milici Ilčíkovej, DiS. art. za klavírny sprievod.

 

Viac na:

https://operaslovakia.sk/pozname-mena-vitazov-spevackej-sutaze-iuventus-canti-2021/