Záznam z komorného recitálu dievčenského sláčikového tria:

Mária Novosadová – husle
Sára Kosáková – husle
Lola Bartošíková – violončelo