Pozývame vás privítať jarné dni spoločne so žiakmi hudobného odboru.