Blahoželáme akordeonistke Dominike Arpášovej k peknému umiestneniu na XIX. ročníku Medzinárodného Festivalu akordeonistov EUROMUSETTE & GOLDENTANGO 2021. Dominikina nahrávka získala ocenenie v bronzovom pásme. Za prípravu patrí poďakovanie p. uč. PaedDr. Ľubici Kotlebovej.