Komorný orchester mesta Trenčín je reprezentatívnym telesom, ktoré je už viac ako 30 rokov úzko spojené s našou školou. Tvoria ho naši bývalí aj súčasní žiaci a pedagógovia. Na krajskej postupovej súťaži Divertimento Musicale získal ocenenie Zlaté pásmo s priamym postupom do  celoštátneho kola.