V dňoch 10. a 11. decembra 2020 sa naši žiaci z literárno-dramatického oddelenia pod vedením PaedDr. A. Orságovej a Mgr. N. Púčikovej zúčastnili vianočného programu mesta Trenčín s názvom Čaro Vianoc pod hradom. 

 Svojimi príjemnými hlasmi potešili návštevníkov vianočných trhov, oboznámili ich so Štedrovečernými zvykmi a umeleckým prednesom vianočných príbehov a básní dotvorili sviatočnú predvianočnú atmosféru.

K našim žiakom z literárno-dramatického odboru sa pridali aj speváčky zo speváckeho oddelenia našej Základnej umeleckej školy Karola Pádivého, pod vedením Ž. Opatovskej, DiS. art. a predstavil sa aj školský spevácky zbor, pod vedením Mgr. A. Staňa a Mgr. L Matúšovej. Zaspievali koledy a vianočné piesne, ktoré sa šírili Mierovým námestím a spríjemnili predvianočný čas na vianočných trhoch v našom meste.