Ako sme tvorili v COVIDure alebo tretiacke výmysly

V týchto nezvyčajných časoch sa stali súčasťou nášho každodenného slovníka pred časom úplne neznáme alebo cudzie slová – pandémia, karanténa, lockdown, vakcína.
Deti 3. ročníka 1. časti z hudobného odboru však prišli so svojimi vlastnými slovnými a hudobnými nápadmi.
A tak Vám ponúkame na zváženie nové a zaujímavé stupnice či novátorsky zhudobnenú ľudovú veršovanku.
Čo tak prijať do učebníc stupnicu COVIDUROVÚ, HADIU, stupnicu CES HOR alebo takú stupnicu NA MOL – myslíme si, že by si rýchlo získala svoju popularitu! Veď hudobná teória už dlho prešľapuje na vychodených chodníčkoch svojich ustálených pojmov.
Posúďte sami, že aj pri zhudobňovaní jednoduchej detskej riekanky je možné myslieť originálne a bez kožených pravidiel taktov či predznamenaní 😊 Arnold Schönberg a naša súčasná slovenská hudobná skladateľka Ľubica Čekovská možno začínali práve takto.
Nechajme sa inšpirovať deťmi – a v rámci ďalšej novodobej skratky GDPR uvedieme iba ich iniciály.

Bc. Ľudmila Čahojová, DiS. art.