12. júna 2022 sa v kostole sv. Štefana Uhorského v Trenčíne priaznivci našej školy mohli potešiť z nevšedného koncertu. Tri úspešné žiačky, Mária Novosadová, Sára Kosáková a Lola Bartošíková v spolupráci s Komorným orchestrom mesta Trenčín, predviedli veľké diela svetovej hudobnej tvorby.

Lola Bartošíková je žiačkou našej školy od roku 2013, na violončele sa učila hrať u  Martiny Krupkovej Skovajsovej, Jany Ďurišovej, Mateja Tkáča a Jozefa Luptáka.

Mária Novosadová študovala hru na husliach u Kristíny Hlistovej v rokoch 2012-2021 a v súčasnosti je žiačkou Konzervatória v Bratislave.

Huslistka Sára Kosáková je na našej škole od roku 2013 žiačkou Róberta Zemeneho, a od septembra bude pokračovať na Konzervatóriu v Bratislave. V posledných rokoch sme ich mali možnosť počuť ako úspešné komorné trio, ale na absolventskom koncerte vystúpili  ako sólistky so sprievodom Komorného orchestra mesta Trenčín.

Na programe bol Vivaldiho Koncert pre dvoje huslí a orchester L’estro armonico op. 3 č. 8 a mol, Koncert č. 5 A dur od W. A. Mozarta a Koncert C dur pre violončelo a orchester od Josepha Haydna.