OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017
5. septembra 2016, 10.00 - 15.00
7. septembra 2016, 13.00 -18.00
v budove ZUŠ Karola Pádivého, Námestie SNP 2